Địa chỉ trụ sở: Thôn Kon Stiu II (thôn 4) xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 

Xã Ngọk Wang, huyện ĐăkHà được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1996 theo Nghị định 73/NĐ - CP của Chính phủ, có tổng diện tích tự nhiên 6.201,47 ha, trên cơ sở chia tách 5 thôn của xã ĐăkUi, 03 thôn của xã Ngọc Réo và 01 vùng kinh tế mới Quảng Ngãi di cư lên thành lập thôn 7, trên địa bàn xã hiện có 01 Nông trường Cao su và 01 Trạm y tế, 02 trường học có tỉnh lộ 671 chạy qua nên có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ - CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 02 xã mới Đăk Long và xã Đăk Ngọk thuộc huyện ĐăkHà, trong đó chia tách toàn bộ diện tích, dân số thôn ĐăkKđem (thôn 9) thuộc xã Ngọk Wang về xã mới xã Đăk Ngọk. Do vậy, từ tháng 01/2014 xã Ngọk Wang còn lại 08 thôn với diện tích tự nhiên 6.201,47 ha, thực hiện nghị quyết số 66/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc sắp xếp, sát nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum xã Ngọk Wang đã sát nhập thôn Kon Chôn và thôn Kon Rế thành thôn Đăk Duông. Hiên nay xã còn 7 thôn (có 6 thôn DTTS) có vị trí địa lý: Nằm cách thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Ngọk 12 km về phía Đông, phía Tây giáp xã Hà Mòn, thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Ngọk, phía Bắc giáp xã Đăk Ui, phía Đông giáp xã Ngọk Réo, phía Nam giáp xã Đăk La. Ngọk Wang là trung tâm cụm xã giữa xã Ngọk Réo và Đăk Ui; dân số khoảng 1199 hộ, 5.694 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số 4.401 người, chiếm 75%, hộ nghèo 172 hộ, chiếm 14,35% dân số toàn xã.

Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bền vững, đặc biệt là phát triển mạnh cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, cây ăn quả…). Đến nay, tổng diện tích gieo trồng đạt 3.919,6 ha, trong đó, diện tích cây công nghiệp lâu năm như: cà phê, cao su, cây tiêu là 3.272,4 ha.

Tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, tăng cường lực lượng thường xuyên bám nắm địa bàn, phân công cán bộ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thôn nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động tôn giáo ở những vùng trọng điểm. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương luôn được chú trọng; thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động xây dựng, củng cố, kiện toàn các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên.