TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 A Hờ Khánh

BT Đảng ủy, CT HĐND

0365328956

 ahkhanh.dakha@kontum.gov.vn

2

A Bốn

Phó Bí thư Đảng ủy

0387255688

 

3

  Ngô Tấn Khoa

PBT, CT UBND

0906575456

 ntkhoa.dakha@kontum.gov.vn

4

 Nguyễn Thị Thắm

CTUBMTTQVN

0986579047

 nttham.dakha@kontum.gov.vn

5

 Bùi Sỹ Nguyên

PCT HĐND

0988375707

 bsnguyen.dakha@kontum.gov.vn

6

 Hoàng Văn Đạt

PCT UBND

0987453736

 hvdat.dakha@kontum.gov.vn

7

 A Chúc

PCT UBND

0385003957

 achuc.dakha@kontum.gov.vn

8

 A Hoàng

Chỉ huy trưởng BCHQS

0384315486

 ahoang.dakha@kontum.gov.vn

9

 Trần Thị Thanh

Văn hóa - Xã hội

0335672708

 ttthanh.dakha@kontum.gov.vn

10

 Lê Viết Dũng

VP - TK

0989550242

 lvdung.dakha@kontum.gov.vn

11

 Lê Thị Hồng

Văn phòng - Thống kê

0362723086

 lthong.dakha@kontum.gov.vn

12

 Nguyễn Thị Thủy

Văn hóa - Xã hội

0385003961

 ntthuy.dakha@kontum.gov.vn

13

 Đặng Thị Thu Hà

Tư pháp - Hộ tịch

0974673793

 dttha.dakha@kontum.gov.vn

14

 Nguyễn Thị Bích Loan

Văn phòng - Thống kê

0985037156

 ntbloan.dakha@kontum.gov.vn

15

Nguyễn Xuân Thành

ĐC-NN-XD&MT

0985420484

thanhxdtx@gmail.com

16

 Bùi Thu Ba

ĐC-NN-XD&MT

0988356733

 btba.dakha@kontum.gov.vn

17

Đinh Thị Kim Chung

Tài chính - Kế toán

0905154599

dtkchung.dakha@kontum.gov.vn

17

 A Hảo

Chủ tịch HCCB

0393038993

 haongocwang@gmail.com

18

 A Beng

CT HND

0385004013

 abeng.dakha@kontum.gov.vn

18

 Phan Thị Hiệp

CT Hội LHPN

0964747412

 hieppt.dakha@kontum.gov.vn

19

Lê Văn Chung

Bí thư ĐTN

0359392327

levanchungtuankiet@gmail.com

20

Lưu Công Chấn

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

0345805626