Sản phẩm: Quả Cam sành

- Mùa vụ: Tháng 11-12

Đặc điểm sản phẩm: Cam sành có xuất xứ từ các tỉnh phía Bắc, quả to đều, vỏ mỏng, mọng nước, ngọt thanh.

- Khả năng cung cấp: 147 tấn/năm.

- Thị trường tiêu thụ: Trong nước.

Sản phẩm: Quả Sầu riêng Thái, Ri6…

- Mùa vụ: Tháng 6-7

Đặc điểm sản phẩm: Sầu riêng ghép hạt lép có xuất xứ từ Thái Lan, quả to, nhiều múi, cơm vàng và dày, thơm ngọt.

- Khả năng cung cấp: 243 tấn/năm.

- Thị trường tiêu thụ: Trong nước.

Địa điểm: tại thôn 7, thôn Kon Brông xã Ngọk Wang