A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ngọk Wang

        Chiều ngày 24/5, ồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã làm với với Đảng ủy xã Ngọk Wang nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về kinh tế - văn hóa - xã hội, Quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2023 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy Ban MTTQVN huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị huyện.

     

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngok Wang

 

       Xã Ngọk Wang có 7 thôn với 1.164 hộ, 5.580 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 82% dân số, xã hiện còn gần 70 hộ nghèo chiếm 6,01% dân số toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,1 triệu đồng/người/năm. Phát huy vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, Đảng uỷ xã Ngọk Wang đã chỉ đạo UBND xã, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo kế hoạch huyện giao. Đến nay tổng diện tích gieo trồng đạt hơn là 3.660 héc ta, xã đã thành lập 01 Hợp tác xã cây ăn quả tại thôn 7 hỗ trợ nhau trong sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa ra thị trường tạo sự phát triển bền vững và ổn định cho thương hiệu cây ăn quả Ngọk Wang. Tổng dư nợ vốn vay NHCSXH đến 30/4/2023 là 54.920,721 triệu đồng. 

      Trên địa bàn xã hiện có 02 cơ sở kinh doanh xăng - dầu, 57 cơ sở kinh doanh - dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của Nhân dân. Kết quả thực hiện về Xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2022 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo của xã từng bước được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại hơn, hạ tầng thiết yếu được đầu tư nâng cấp đồng bộ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình số 46-CTr/ĐU của Đảng ủy xã về triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 07-NQ/HU, của BCH Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thu hút nhiều hộ gia đình tích cực làm vườn rau sạch và chăn nuôi súc, gia cầm cải thiện cuộc sống gia đình vươn lên trong cuộc sống. Các chính sách dân tộc, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân…được thực hiện đầy đủ; xã đã hỗ trợ xây dựng, nhà ở tạm bợ cho 69 hộ nghèo, hộ đang khó khăn về nhà ở. 

        Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Chỉ đạo triển khai quyết liệt nội dung Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh cá nhân và phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện nghiêm vào các ngày 10-22-30 hằng tháng và ngày thứ 5 hàng tuần. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân, Công đoàn xã khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

      Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung đạo triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của cấp ủy; lãnh đạo quyết liệt chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, sử dụng giống lúa mới vào sản xuất, thực hiện phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; sử dụng đất, quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023 và trồng dặm, chăm sóc rừng trồng đảm bảo đạt kế hoạch giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt, xây dựng thực hiện tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn NTM. Tuyên truyền, vận động triển khai chương trình bán trú dân nuôi nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, làm tốt công tác phân luồng học sinh THCS tiếp tục học THPT và học nghề . Xây dựng kế hoạch công tác hoạt động hè năm 2023. Thực hiện kịp thời, đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng; chính sách an sinh – xã hội.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bản

Đồng chí A Hờ Khánh - HUV, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo một số kết quả tại buổi làm việc

 

         Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương và ghi nhận tinh thần nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọk Wang. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, xã Ngọk Wang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo triển khai các giải pháp tăng thu nhập cho Nhân dân. Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết các hộ nông dân có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Chú trọng nâng cao tiêu chí thu nhập và tiêu chí giảm nghèo trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương. Lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra QLBVR, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để đơn thư vượt cấp. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023, đưa việc học tập làm theo trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ. nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt về đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo UBND xã triển khai quyết liệt kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, Khối dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, xây dựng thôn (làng) đạt chuẩn NTM trên địa bàn xã.

       Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm mô hình cây ăn quả tại Thôn Kon Gu 1, thôn 7 và làm việc với Chi thôn 7 xã Ngọk Wang.


Tác giả: Minh Thái
Nguồn:Trang thông tin điện tử huyện Đăk Hà Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 35
Tháng 07 : 821
Tháng trước : 1.535
Năm 2024 : 5.003
Liên kết cột trái